Submitted by root on ۱۲۰, ۲۰/۲۷/۱۳۹۶ - ۱۲:

از این هفته قصد داریم هر هفته یکی از گونه‌های جانوری کشور را به شما معرفی کنیم؛ با شما از موجوداتی سخن خواهیم گفت که شاید از حضور و اهمیتشان آگاه نباشید. پس اگر شما نیز مشتاق شناخت جانوران ایران زمین هستید، با ما همراه باشید.

چرخ ریسک بزرگ یک پرنده نسبتا بزرگ ۱۴ سانتی‌متری است که آن را می­توان به‌راحتی از سر سیاه، لکه سفید و پهن چانه، زیرتنه زرد (در مناطق شرقی کشور زیرتنه سفید خاکستری مایل به آبی)، نوار سیاه ممتد طولی در بخش میانی زیرتنه تا چانه، روتنه سبز و نهایتا بال‌ها و دم خاکستری مایل به آبی‌اش تشخیص داد. این پرنده یکی از گونه­‌های معمول تیره چرخ ریسکیان  است که پراکنش قابل­ توجهی در سرتاسر اوراسیا (اروپا و آسیا) دارد حتی در همین شهر تهران هم تعداد چرخ‌ریسک‌ها کم نیست. این پرنده دوست‌­داشتنی در اغلب زیستگاه­‌ها مقیم یا غیر مهاجر است و جالب این‌جاست که تاکنون زیرگونه­‌های متعددی از چرخ ریسک (حدود ۱۴ زیرگونه) در جهان شناخته شده و حتی بعید نیست که بر تعداد این زیرگونه­‌ها نیز افزوده شود.

تغذیه متفاوت فصلی